Bireysel

BAĞIMLILIKLAR

Bağımlılığa yol açan maddeler; genel olarak yaşamı sürdürmek için gerekli olmadığı halde keyif verici özellikleri nedeniyle tüketilirler ve kullanıcılarda bedensel, ruhsal, davranışsal ve bilişsel değişikliklere yol açar ...

DETAY

BİLİNÇALTI PROGRAMLAMA ARACI (ONAMALAR)

Bilinçaltımızı, yeniden programlamanın en temel yollarından biri onamadır. Onama; basitçe bilinçaltımıza yerleştirmek istediğimiz hedeflerimizi veya yeni inançlarımızı tekrarlama sürecidir. Bu süreç, söylem bilinçaltına ...

DETAY

BİLİNÇALTI 

"Aklınız neyi kabul edip inanıyorsa, onu gerçekleştirebilir”Napoleon HillBilinçaltını anlamak için çalışma ilkelerini, bilinçaltı yasalarını ve bunları hazırlayan içsel dinamikleri bilmek gerekir. Bilinçaltının çalışma i ...

DETAY

BİREYSEL DANIŞMANLIK

İnsanlar potansiyel ile doğar. Ancak dünyada bir iyiler, bir de, daha iyiler vardır. Yani insan fiziksel olduğu kadar nitelik olarak da gelişebilir. Kişinin herhangi bir alanda sahip olduğu potansiyeli biraz daha öteye t ...

DETAY

FOBİ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Gerçekte korku yaratmayacak bir objeye, aktiviteye veya duruma karşı aşırı korku duyma ve kaçınma davranışında bulunmaya fobi denir. Fobik kişiler belli bir durum, nesne veya aktivite ile karşılaştığında aşırı anksiyete ...

DETAY

FOBİ NEDİR?

FOBİ NEDİR? Gerçekte korku yaratmayacak bir objeye, aktiviteye veya duruma karşı aşırı korku duyma ve kaçınma davranışında bulunmaya fobi denir. Fobik kişiler belli bir durum, nesne veya aktivite ile karşılaştığında aşır ...

DETAY

KİŞİLİĞİN PSİKODİNAMİK KURAMI

Psikodinamik Kuram Nedir ve Ne Anlama Gelir?Bilinçdışı zihin kavramı, psikodinamik kuramın temelidir. Bilinçdışı zihin kavramını ortaya ilk atan kişi Freud olmasa da, konuyu gün ışığına çıkarmıştır.Freud'a göre zihni ...

DETAY

KİŞİLİK BOZUKLUKLARI

DETAY

NEDEN BİR KOÇA İHTİYAÇ DUYARIZ

DETAY

ÖZGÜVEN GELİŞTİRME

DETAY

PANİK ATAK NEDİR?

DETAY

PSİKOZ

Günümüzde ruhsal sorunlar birçoğumuzun ilgisini fazlasıyla çekmektedir. Çünkü başta depresyon olmak üzere, birçok ruhsal bozukluğun görülme sıklığı artmakta ve toplum bu konuda bilgilenmek istemektedir. Bu konuda gelen t ...

DETAY

0.04 sn.