Kurumsal

BAŞARILI EKİPLERİN NİTELİKLERİ

DETAY

BEDEN DİLİNİN ETKİN KULLANIMI

DETAY

BİREYSEL VE EKİP ÇALIŞMASI İÇİN MOTİVASYON

DETAY

ETKİLİ KONUŞMANIN ÖNEMİ

Bu programda hedeflenen katılımcılara, Türkçeyi doğru ve etkili kullanabilmeleri ve bu doğrultuda başarılı iletişim kurabilmeleri, akıcı konuşabilmeleri için gerekli olan ses, söz, diksiyon ve artikülasyon bilgilerinin a ...

DETAY

ETKİLİ TOPLANTI YÖNETİMİ

Kurum içinde çeşitli kademelerdeki çalışanların önemli zamanı toplantılarda geçmektedir. Toplantılar kurumların iş akışında verimliliği arttırıcı özelliklere sahip olmakla birlikte doğru yapılandırılmadığı ve uygun tekni ...

DETAY

GELİŞTİRİLMİŞ İLETİŞİM MODELİ

İş hayatında karşılaşılan ve kurumlarda anlaşmazlık, çatışma ve zaman kaybına neden olup verimliliği düşüren iletişim sorunlarının çözülmesine, şirket için iletişim kalitesinin oluşumuna ve kurum içi biz bilincinin yarat ...

DETAY

İŞ HAYATINDA BAŞARILI DAVRANIŞ KALIPLARI

Deneyimlerimizi algılarken beş duyumuzu kullanırız. Deneyimlerimizi kendimize karşı temsil ederken de beş duyumuzu kullanırız. Bunun için ise “temsil sistemleri” adı verilen NLP terimi kullanılır.Görme Görsel (G)Duyma İş ...

DETAY

İŞ HAYATINDA NLP

Farklı uzmanlık alanı, kültür yada tecrübelerin bir araya geldiği iş ortamlarında iletişim daha da zordur. İş ortamında bir araya gelen insanların kurumun ortak hedef ve stratejileri doğrultusunda bir bütünü oluşturması ...

DETAY

KİŞİSEL İMAJ

Gerek özel gerekse iş yaşamında bireylerin özünde varolan değerleri ve beğenilerinden taviz vermeden kişilerin kendi sitilini oluşturabilmesi, özellikler iş dünyasının gerekli kıldığı etkin bir kişisel imajın doğru şekil ...

DETAY

Koçluk (Coaching) nedir?

Koçluk (Coaching) nedir?Koçluk bireyler tarafından istenen performansa ve yaşam tatminine ulaşmak için koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Amaca yönelik bilgilendirme, destek ...

DETAY

KURUMSAL DANIŞMANLIK

Dünya’da yaşanan globalleşme ve hızla değişen teknolojiler rekabet ortamlarını daha da kızıştırmakta ve her şirket ayakta kalabilmek ve büyüyebilmek için devamlı gelişmeyi, çalışanlarına eğitim ve gelişme faaliyetleri il ...

DETAY

PROFESYONEL HEDEF BELİRLEME

Profesyonel Hedef Belirleme programında kurumların bütünsel hedeflerinin saptanmasında ve çalışanların arzu ettikleri başarıya ulaşmaları için SMART hedef özelliğini taşıyan etkili ve doğru hedef belirlemelerinde destek ...

DETAY

0.03 sn.